Privacyverklaring

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier EDCO Eindhoven B.V. (‘’Edco’’) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Alle gegevens die u aan ons verstrekt of die door Edco worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk door Edco  behandeld en de verwerking van die gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.

Website

Deze website, www.edco.nl (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van Edco, gevestigd aan de Adriaan Mulderweg 9-11 (5657 EM en met kamer van koophandel nummer: 17063726) te Eindhoven in Nederland. Indien u aankopen wenst te doen bij Edco, dan dient u zich te registeren. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die aan Edco worden verstrekt in het kader van het doen van aankopen bij Edco en zijn tevens van toepassing op het gebruik van deze Website. Edco respecteert de privacy van iedere klant en een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke informatie verzamelt Edco?
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor bepaalde delen van deze Website, zoals de bestelomgeving, echter wel persoonsgegevens te verstrekken. Edco gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt:

Iedere Gebruiker of klant die een bestelling bij Edco wil plaatsen dient zich te registreren. Op deze Website kan dit  door het invullen van een registratieformulier. De gegevens die Edco van een Gebruiker of klant nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de naam van het bedrijf, het kamer van koophandelnummer, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens. Deze gegevens (hierna: “klant- of persoonsgegevens”) worden door ons in een beveiligde klantendatabase opgeslagen en zijn gekoppeld aan een klantnummer.

Op basis van welke rechtsgronden en voor welke doeleinden worden uw klant- of persoonsgegevens verzameld? Edco verwerkt uw klant- of persoonsgegevens enkel op basis van de volgende rechtsgronden en doeleinden:

Rechtsgronden

Doeleinden

 • het uitvoeren van overeenkomsten, zodat bestellingen door Edco kunnen worden verwerkt en wij u hierover kunnen informeren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; en
 • indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;
 • zodat u de mogelijkheid heeft om producten (op onze website) te bestellen. Edco bewaart de klant-of persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt, al dan niet  door het invullen van bovengenoemd registratieformulier, en gegevens met betrekking tot een bestelling en het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen van deze gegevens kan Edco onder andere de bestellingen verwerken, bevestigen, betalingen verwerken en het (online) bestelproces vlotter laten verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw klant-of persoonsgegevens hoeven te worden ingevuld;
 • om aanbiedingen aan u te kunnen doen op basis van uw eerdere bestellingen;
 • het versturen van elektronische nieuwsbrieven. Door aanmelding als klant, al dan niet via de Website, geeft Gebruiker toestemming aan Edco om het e-mailadres van de Gebruiker te gebruiken zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door te klikken op de afmeldlink in het e-mail bericht met de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@edco.nl;
 • zodat zij met u kan communiceren, zoals om vragen of klachten in behandelingen te kunnen nemen via e-mail, post of telefonisch;
 • Edco verzamelt en verwerkt naast klant- of persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt ervoor dat Edco deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren. De resultaten van het marketing- en statistisch onderzoek zijn echter niet herleidbaar tot individuele klanten;


Edco zal de klant-of persoonsgegevens niet voor andere doelen of op andere rechtsgronden verwerken, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan of u daar toestemming voor heeft gegeven.

Vertrouwelijke omgang met klant- of persoonsgegevens

De werknemers van Edco en de door Edco ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van klant- of persoonsgegevens te respecteren. Klant- of persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Edco en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling. Verder zal Edco de door u verstrekte klant-of persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit mag op grond van de wet.

Beveiliging en bewaren van klant- of persoonsgegevens

Edco heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze Website te voorkomen. Als wij klant- of persoonsgegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden een veilige verbinding waarborgen waarover klant- of persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Edco gebruikt technieken om de klant- of persoonsgegevens van iedere klant of Gebruiker te beschermen, zoals een veilige server en een SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze Privacyverklaring.

Edco bewaart uw klant- of persoonsgegevens zo lang als u klant bent van Edco of zo lang de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van uw klant-of persoonsgegevens zal Edco altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw klant-of persoonsgegevens zullen eveneens op uw verzoek worden verwijderd.

Recht op inzage, verwijdering of correctie

U kunt bij Edco een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van uw klant-of persoonsgegevens. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om deze gegevens over te dragen aan een andere partij, om het verwerken van uw klant-of persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken en/of om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@edco.nl.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker van deze Website. Een overzicht van de cookies die Edco plaatst staat hieronder:


Naam van de website

Welke partij plaatst de cookie?

Naam van de cookie

Categorie cookies (functioneel, analytisch of tracking)

Wat is het doel van de cookie?

Hoe lang blijft de cookie bewaard?

google-analytics.com

Google Analytics

__utma

analytisch

Uniek bezoeker identiciferen

2 jaar

google-analytics.com

Google Analytics

__utmb

analytisch

Duur van het bezoek vaststellen

maximaal 1 dag

google-analytics.com

Google Analytics

__utmc

analytisch

Duur van het bezoek vaststellen

sessie

google-analytics.com

Google Analytics

__utmz

analytisch

Volgt de herkomst van een bezoeker

6 maanden

edco.nl

ASP

ASPSESSIONIDASBRSRSB

functioneel

ASP Sessie

sessie

edco.nl

ASP

ASPSESSIONIDCCRRDDRT

functioneel

ASP Sessie

sessie

google-analytics.com

Google Analytics

__utma

analytisch

statistieken Vimeo

2 jaar

google-analytics.com

Google Analytics

__utmb

analytisch

statistieken Vimeo

maximaal 1 dag

google-analytics.com

Google Analytics

__utmc

analytisch

statistieken Vimeo

sessie

google-analytics.com

Google Analytics

__utmz

analytisch

statistieken Vimeo

6 maanden

vimeo.com

Vimeo

aka_debug

analytisch

Vimeo debug informatie

sessie

jwplayer.com

Jwplayer

jwplayer.volume

 

Volume regeling on-site media

sessie

youtube.com

YouTube 

VISITOR_INFO1_LIVE

analytisch

Youtube

7 maanden 8 dagen

youtube.com

YouTube 

HSID

analytisch

Youtube

10 jaar

youtube.com

YouTube 

SSID

analytisch

Youtube

10 jaar

youtube.com

YouTube 

APISID

analytisch

Youtube

10 jaar

youtube.com

YouTube 

SAPISID

analytisch

Youtube

10 jaar

youtube.com

YouTube 

dkv

analytisch

Youtube

10 jaar

youtube.com

YouTube 

use_hitbox

analytisch

Youtube

sessie

youtube.com

YouTube 

demographics

analytisch

Youtube

1 jaar 5 maanden

youtube.com

YouTube 

enabledapps.uploader

analytisch

Youtube

1 maand

youtube.com

YouTube 

ACTIVITY

analytisch

Youtube

sessie

youtube.com

YouTube 

PREF

analytisch

Youtube

10 jaar

youtube.com

YouTube 

SID

analytisch

Youtube

10 jaar

youtube.com

YouTube 

LOGIN_INFO

analytisch

Youtube

10 jaar

newrelic.com

New relic

js-agent.newrelic.com

functioneel

Performance

Einde sessie

newrelic.com

New relic

bam.nr-data.net

functioneel

Performance

Einde sessie

mailchimp.com

Mailchimp

chimptastic.com

analytisch

Mailchimp

1 jaar

Cookies stellen Edco in staat om automatisch niet-persoonlijke informatie van de Gebruikers van deze Website te verzamelen zoals:

 • de gebruikte browser (inclusief het type en de versie)
 • eerder bezochte websites alsmede de data en tijden waarop deze websites zijn bezocht
 • aangeklikte hyperlinks
 • eerder bezochte websites

Iedere Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Edco geen cookies worden ontvangen. Het hulpbestand van de internetbrowser zet uiteen hoe een cookie kan worden geblokkeerd en op welke manier een Gebruiker een waarschuwing kan krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw klant- of persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@edco.nl. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht door Edco heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan worden ingediend door het invullen van dit formulier.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.

Privacyverklaring

Door het registreren als klant en /of het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verwerken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt Edco zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar info@edco.nl.

Colofon

Deze Website is eigendom van: Edco Eindhoven B.V.,
Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven,
Nederland. Postbus 5605 JB,
Eindhoven, Nederland.
Tel ++31 (0)40-250 11 11
Fax ++31 (0)40-251 79 17
KvK nr. 17063726
BTW nr. NL009089755B01
Laatste versie: 22 mei 2018