Privacy

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) voor het gebruik van deze website aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier EDCO Eindhoven B.V. (‘’Edco’’) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.

Website

Deze website, www.edco.nl (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van Edco, gevestigd aan de Adriaan Mulderweg 9-11 (5657 EM) te Eindhoven in Nederland. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze Website. Edco respecteert de privacy van een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Welke informatie verzamelt Edco?
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor bepaalde delen van deze Website, zoals de bestelomgeving, wel persoonsgegevens te verstrekken. Edco gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt:

Iedere Gebruiker die een bestelling wil plaatsen dient zich te registreren op deze Website, dit kan door het invullen van dit registratieformulier. De gegevens die Edco van een Gebruiker nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de naam van het bedrijf, het kamer van koophandelnummer, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens.

  • Edco bewaart de persoonlijke gegevens die aan haar zijn verstrekt door het invullen van bovengenoemd registratieformulier en gegevens met betrekking tot een bestelling en het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen van deze gegevens kan Edco het online bestelproces vlotter laten verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw gegevens hoeven te worden ingevuld.
  • Edco gebruikt slechts bij uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker het e-mailadres van de Gebruiker zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@edco.nl.

Edco verzamelt en verwerkt naast persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt ervoor dat Edco deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren.

Vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens

De werknemers van Edco en de door Edco ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Edco en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling.

Beveiliging van gegevens

Edco gebruikt technieken om de persoonsgegevens van iedere Gebruiker te beschermen, zoals een veilige server en een SSL verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van de contactformulieren. Via hyperlinks, beschikbaar op deze Website, kan toegang worden verkregen tot websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites zal worden beheerst door het privacybeleid van die websites en niet door deze Privacyverklaring.

Recht op inzage, verwijdering of correctie

Iedere Gebruiker heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Iedere Gebruiker kan wijzigingen met betrekking tot zijn account doorgegeven door een e-mail te sturen naar info@edco.nl.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker van deze Website. Een overzicht van de cookies die Edco plaats staat hieronder.

Welke partij plaatst de cookie Naam van de cookie Wat is het doel van de cookie Hoe lang blijft de cookie bewaard
Google Analytics __utma Uniek bezoeker identiciferen 2 jaar
Google Analytics __utmb Duur van het bezoek vaststellen maximaal 1 dag
Google Analytics __utmc Duur van het bezoek vaststellen sessie
Google Analytics __utmz Volgt de herkomst van een bezoeker 6 maanden
ASP ASPSESSIONIDASBRSRSB ASP Sessie sessie
ASP ASPSESSIONIDCCRRDDRT ASP Sessie sessie
Google Analytics __utma statistieken Vimeo 2 jaar
Google Analytics __utmb statistieken Vimeo maximaal 1 dag
Google Analytics __utmc statistieken Vimeo sessie
Google Analytics __utmz statistieken Vimeo 6 maanden
Vimeo aka_debug Vimeo debug informatie sessie
Jwplayer jwplayer.volume Volume regeling on-site media sessie
YouTube  VISITOR_INFO1_LIVE Youtube 7 maanden 8 dagen
YouTube  HSID Youtube 10 jaar
YouTube  SSID Youtube 10 jaar
YouTube  APISID Youtube 10 jaar
YouTube  SAPISID Youtube 10 jaar
YouTube  dkv Youtube 10 jaar
YouTube  use_hitbox Youtube sessie
YouTube  demographics Youtube 1 jaar 5 maanden
YouTube  enabledapps.uploader Youtube 1 maand
YouTube  ACTIVITY Youtube sessie
YouTube  PREF Youtube 10 jaar
YouTube  SID Youtube 10 jaar
YouTube  LOGIN_INFO Youtube 10 jaar

Cookies stellen Edco in staat om automatisch niet-persoonlijke informatie van de Gebruikers van deze Website te verzamelen zoals:

  • het IP-adres (Internet Protocol)
  • de gebruikte browser (inclusief het type en de versie)
  • eerder bezochte websites alsmede de data en tijden waarop deze websites zijn bezocht
  • aangeklikte hyperlinks
  • eerder bezochte websites

Iedere Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Edco geen cookies worden ontvangen. Het hulpbestand van de internetbrowser zet uiteen hoe een cookie kan worden geblokkeerd en op welke manier een Gebruiker een waarschuwing kan krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Privacyverklaring is bindend.

Privacyverklaring

Door het gebruik van deze Website, wordt toestemming verleend en akkoord gegaan met het verstrekken en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in de onderhavige Privacyverklaring. Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving behoudt Edco zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien er nog vragen zijn over deze Privacyverklaring, kan een e-mail worden verstuurd naar info@edco.nl.

Colofon

Deze website is eigendom van: Edco Eindhoven B.V.,
Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven,
Nederland. Postbus 5605 JB,
Eindhoven, Nederland.
Tel ++31 (0)40-250 11 11
fax ++31 (0)40-251 79 17
KvK nr. 17063726
BTW nr. NL009089755B01